Ενεργοποίηση της ρήτρας συλλογικής δράσης

Hμερομηνία δημοσίευσης21-01-12

 

Σωτηρης Νικας

Νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα παρέχεται η δυνατότητα στην Ελλάδα να επιβάλλει το «κούρεμα» της αξίας των ελληνικών ομολόγων, ανά πάσα στιγμή, στο σύνολο των πιστωτών, αναμένεται να προωθήσει άμεσα η κυβέρνηση. Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τις τεχνικές λεπτομέρειες του PSI+, το ζητούμενο είναι να εξασφαλιστεί η συμμετοχή του 100% των ιδιωτών ομολογιούχων στο «κούρεμα», ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους βάσει των αποφάσεων της 27ης Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση αναμένεται να νομοθετήσει ότι, όποτε η ίδια κρίνει απαραίτητο, θα ενσωματώσει στις νομικές συμβάσεις των ομολόγων τη ρήτρα συλλογικής δράσης (CAC’s). Σύμφωνα με τις ρήτρες αυτές, εφόσον ένα ποσοστό των ομολογιούχων (της τάξης του 75%) συμφωνήσει σε κάποιου είδους αναδιάρθρωση του χρέους, τότε θα υποχρεούνται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι κάτοχοι (25%) των ελληνικών ομολόγων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη στο ελληνικό δίκαιο και η Ελλάδα μπορεί, όταν το αποφασίσει, να κάνει οποιαδήποτε αναδιάρθρωση του χρέους της και να την επιβάλει σε όλους τους κατόχους ελληνικών τίτλων. Ωστόσο, η εισαγωγή των CAC’s θεωρείται μία κίνηση «καλής θελήσεως» προς τις αγορές. Οτι η Ελλάδα δεν αποφασίζει και διατάζει, αλλά κινείται στο πλαίσιο των εργαλείων που υπάρχουν στην αγορά. Το κρίσιμο ζήτημα μετά την παροχή της δυνατότητας εφαρμογής των CAC’s είναι να εξασφαλιστεί η απαραίτητη πλειοψηφία των ομολογιούχων που θα συμφωνήσουν στην αναδιάρθρωση του χρέους και να οριστούν οι παράμετροι των CAC’s.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτούς τους όρους θα τους αποφασίσει η γενική συνέλευση των ομολογιούχων. Για να εξασφαλιστεί, όμως, ότι τα CAC’s θα εφαρμοστούν με τους όρους που επιθυμεί η Ελλάδα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για παροχή του δικαιώματος ψήφου από πλευράς του επίσημου τομέα των ιδιωτών (τράπεζες, Ταμεία κ.λπ.) στο Δημόσιο, για να λάβει αυτό τις όποιες αποφάσεις. Να σημειωθεί ότι θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η ενεργοποίηση των CAC’s (και όχι απλώς η θεσμοθέτησή τους) θα πυροδοτήσει και τα CDS έναντι χρεοκοπίας. Κάτι που δεν απασχολεί την Ελλάδα.

 

πηγή : http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_21/01/2012_469710

Advertisements

About this entry