Την Πέμπτη η ψήφιση του ν/σ για το PSI

NAFTEMPORIKI.GR Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012 22:10
Τελευταία Ενημέρωση : 21/02/2012 23:28

 

Με το χαρακτήρα του κατεπείγοντος θα ψηφιστεί την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για το PSI, το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή (αύριο εισάγεται στην Επιτροπή Οικονομικών), αφότου έλαβε την έγκριση του υπουργικού συμβουλίου.

Επίσης, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε και το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει όλες τις «προαπαιτούμενες ενέργειες», ζητήματα σχετικά με τα δημοσιονομικά μέτρα, τη δημοσιονομική και φορολογική διοίκηση, συνταξιοδοτικές και ασφαλιστικές διατάξεις και τον πρόσθετο προϋπολογισμό, καθώς επίσης και τροπολογίες για τα ερευνητικά ιδρύματα. Το νομοσχέδιο αυτό, που περιλαμβάνει και τις μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, κατατέθηκε στη Βουλή και θα ψηφιστεί την επόμενη Τρίτη με το χαρακτήρα του επείγοντος.

Αλλο ένα νομοσχέδιο, του υπουργείου Υγείας, που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας για την ενοποίηση των επικουρικών ταμείων, θα ψηφιστεί έως την άλλη Τετάρτη.

Η νομοθετική ρύθμιση για τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, που θα ισχύσουν αναδρομικά, σε οκτώ ισόποσες δόσεις, από το Μάιο προβλέπει τα ακόλουθα:

Κύριες συντάξεις:

Τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν 1.300 ευρώ και καταβάλλονται από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και τους λοιπούς φορείς κύριας Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μειώνονται κατά 12% από 1.1.2012. Η μείωση αυτή καταλαμβάνει και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1/1/2012 κύριας σύνταξης.

Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά και την παραπάνω μείωση της παραγράφου αυτής δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ.

Όταν δικαιούχοι για τη σύνταξη λόγω θανάτου είναι περισσότεροι του ενός, το ποσό πέραν των 1.300,00 € του συνολικού ποσού σύνταξης μειώνεται κατά το ως άνω ποσοστό. Το εναπομείναν ποσό σύνταξης επιμερίζεται κατά τα ποσοστά των δικαιοδόχων.

Επικουρικές συντάξεις

Τα καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), τους Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και τους Τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ), τους Τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ [DEHr.AT] Σχετικά άρθρα του ΤΑΥΤΕΚΩ, μειώνονται από 1.1.2012 ως εξής:

Οι συντάξεις έως 250 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 200 ευρώ.

Οι συντάξεις από 250,01 ευρώ έως 300 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 225 ευρώ.

Οι συντάξεις από 300,01 ευρώ και άνω κατά ποσοστό 20% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 255 ευρώ.

Τα ποσοστά των μειώσεων αυτών καταλαμβάνουν και το 50% του συνολικού ποσού κύριας και επικουρικής σύνταξης που χορηγείται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑΜ σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος.

Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ποσό της καταβλητέας την 1/1/2012 επικουρικής σύνταξης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, από τη μείωση των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου αυτού, εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που προβλέπονται από τις διατάξεις του τέταρτου και πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι προαναφερθείσες αναδρομικές μειώσεις παρακρατούνται σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις αρχής γενομένης από τη σύνταξη Μαΐου 2012.

Τα ποσά των μειώσεων των συντάξεων αποτελούν έσοδα του φορέα από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.

Το καταβαλλόμενο ποσό του εξωϊδρυματικού επιδόματος των παρ.1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και το ανώτατο ποσό προσαύξησης της σύνταξης των συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης λόγω απολύτου αναπηρίας της παρ.3 του ιδίου ως άνω άρθρου υπολογίζονται με το ποσό που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31.12.2011.

 

πηγή : http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2140528

Advertisements

About this entry