Ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσω λιτότητας

Hμερομηνία δημοσίευσης03-03-12

 

Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες Κωστα Καρκαγιαννη

Τη γερμανική συνταγή για ενίσχυση, μεσοπρόθεσμα, της ανάπτυξης και της απασχόλησης μέσω της λιτότητας και των διαρθρωτικών παρεμβάσεων στις αγορές εργασίας, υιοθέτησε η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες. Η υπογραφή της Δημοσιονομικής Συνθήκης (Δ.Σ.) από 25 κράτη-μέλη, πλην Βρετανίας και Τσεχίας, η απόρριψη του αιτήματος της Ισπανίας για χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων δείχνουν ξεκάθαρα ότι η πλάστιγγα έγειρε σαφώς προς την πλευρά της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Μοναδική παραχώρηση προς την πλευρά της επεκτατικής πολιτικής, η προτροπή να συμφωνηθεί μέχρι τον Ιούνιο η υιοθέτηση ομολόγων για τη χρηματοδότηση βασικών έργων υποδομής (project bonds).

Διττή προσέγγιση προκειμένου η Ευρώπη να επανέλθει σε πορεία ανάπτυξης και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αναφέρεται στο κείμενο συμπερασμάτων της συνόδου. Δηλαδή, από τη μια πλευρά μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας όπως περιγράφονται στη νέα Δημοσιονομική Συνθήκη και το αναθεωρημένο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε μια έμμεση βολή προς τη Μαδρίτη που προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να αποσπάσει τη συναίνεση των εταίρων της για χαλάρωση των δημοσιονομικών στόχων που της έχουν τεθεί, στα συμπεράσματα αναφέρεται ρητώς ότι κράτη-μέλη που βρίσκονται υπό την πίεση των αγορών όχι μόνο δεν θα πρέπει να αποκλίνουν από τους στόχους, αλλά θα πρέπει να είναι έτοιμα να λάβουν περαιτέρω μέτρα λιτότητας αν χρειαστεί. Αλλωστε, θα ήταν πολιτικά πολύ δύσκολο για την Ε.Ε. την ίδια ημέρα που υπέγραψε τον λεγόμενο «χρυσό κανόνα» να χαλαρώσει τη στάση της έναντι της Ισπανίας. Παρ’ όλα αυτά ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι δήλωσε χθες ότι ο στόχος για τη μείωση του ελλείμματος το 2012 είναι 5,8% του ΑΕΠ, έναντι 4,4% που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ανεργία στην Ισπανία βρίσκεται ήδη στο 22,85%, ενώ για εφέτος προβλέπεται ύφεση τουλάχιστον 1% του ΑΕΠ.

Βασικό στοιχείο της νέας Συνθήκης που θα ισχύσει μόλις επικυρωθεί σε 12 από τα 17 κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, είναι η υποχρέωση των κρατών να παρουσιάζουν πλεονασματικούς ή ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και σε κάθε περίπτωση το διαρθρωτικό έλλειμμα να μην υπερβαίνει το 0,5% του ΑΕΠ. Σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους προβλέπεται η λειτουργία αυτόματου διορθωτικού μηχανισμού. Η σύνοδος ζήτησε εκ νέου την επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% μέχρι το 2020. Υιοθέτησε δε την πολιτική που έχει επιβάλει στην Ελλάδα μέσω της τρόικας, αφού κάλεσε δε τα κράτη-μέλη να «καταστήσουν ευκολότερες και πιο ελκυστικές τις προσλήψεις για τους εργοδότες, όπου απαιτείται με βελτίωση των μηχανισμών διαμόρφωσης μισθών». Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Κομισιόν δεσμεύτηκε να υποβάλει μέχρι τον Ιούνιο το σχέδιο για την ανάπτυξη της αγοράς και να έχει επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση. Παράλληλα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2015 η ψηφιακή κοινή αγορά και η εσωτερική αγορά ενέργειας μέχρι το 2014. Οσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχει υπάρξει συμφωνία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών και των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων και να εξασφαλισθεί ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία συνάδει με τα πρότυπα της Βασιλείας ΙΙΙ. Η απόφαση για πιθανή ενίσχυση των μηχανισμών οικονομικής διάσωσης της Ευρωζώνης αναμένεται να ληφθεί μέχρι το τέλος του μήνα από τους υπουργούς Οικονομικών.

 

πηγή : http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100036_03/03/2012_474544

Advertisements

About this entry