ΟΟΣΑ: Προϋπόθεση της ανάπτυξης η μείωση του χρέους κατά 50%

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012

 

Κατά 50% του ΑΕΠ θα πρέπει οι ανεπτυγμένες οικονομίες του πλανήτη να μειώσουν το χρέος τους σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης  προκειμένου να δοθεί ώθηση στην ανάπτυξη.

Ο ΟΟΣΑ κάνει ειδική αναφορά στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, επισημαίνοντας πως πρέπει να μειώσουν άμεσα τις κρατικές δαπάνες.

Η ιαπωνική κυβέρνηση σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης θα πρέπει να πάρει μέτρα της τάξης του 12% του ΑΕΠ, ενώ αντίστοιχα οι ΗΠΑ θα πρέπει να πάρουν μέτρα ισοδύναμα με το 10% του ΑΕΠ τους.

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ οι κυβερνήσεις μέλη του θα πρέπει να έχουν ως στόχο τη μείωση των χρεών τους στο 50% του ΑΕΠ μέχρι το 2050,  για να μπορούν να αντιμετωπίσουν μελλοντικές κρίσεις, καθώς ένα χρέος μεγαλύτερο του 70-80% του ΑΕΠ πλήττει την οικονομική ανάπτυξη.

Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας περιόδου απομόχλευσης.

Την ίδια ώρα, ο ΟΟΣΑ αποδίδει τη σκληρή αντιμετώπιση της Ισπανίας και της Ιταλίας από τους επενδυτές στο γεγονός ότι τα χρέη τους είναι σε ευρώ και δεν έχουν τη δυνατότητα να τυπώσουν νόμισμα μόνες τους.

Για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία σημειώνει ότι λόγω της κρίσης χρέους που αντιμετωπίζουν έχουν ήδη λάβει μέτρα και έτσι δεν χρειάζεται να ακολουθήσουν την πορεία άλλων υπερδανεισμένων χωρών.

 

πηγή : http://topontiki.gr/article/33836

Advertisements

About this entry